marca 15, 2023

Moje zamówienie ze sklepu RIHOAS! My order from the RIHOAS store! 😍

Dzień dobry! image

( PL/ENG )

W ostatnim wpisie mogliście zobaczyć mój przegląd sklepu Rihoas i wishlistę ubrań, które najbardziej mi się spodobały. Trzeba przyznać, że na zdjęciach wglądały na trwałe, dobrze skrojone i wykonane starannie z dbałością o najdrobniejszy szczegół. Nic dziwnego, że chciałabym zamówić wszystkie, no ale na dobry początek w mojej paczce znalazły się dwie rzeczy. Jeżeli jesteście ciekawi, co możecie w tym sklepie znaleźć, co zamówiłam ja i jaka jest moja opinia, zapraszam na ciąg dalszy. 
In the last post you could see my review of the Rihoas store and the wishlist of the clothes that I liked the most. It must be admitted that in the photos they looked durable, well-cut and made carefully with attention to the smallest detail. No wonder I would like to order them all, but for a good start there were two things in my package. If you are curious what you can find in this store, what I ordered and what is my opinion, I invite you to continue.

lutego 21, 2023

Przegląd sklepu - RIHOAS - Shop overview 😍

Dzień dobry! image

( PL/ENG )
 
Dziś wpis z kategorii tych lekkich i przyjemnych. Krótko mówiąc- przegląd sklepu. RIHOAS bo taką nosi nazwę, to sklep internetowy z modą damską... ale jaką! Elegancja, delikatność, kobiecość, dziewczęcość. Styl zdecydowanie inspirowany dobrą, filmową klasyką oraz obecnymi trendami. Zapraszam na małą wishlistę, czyli listę rzeczy, które chciałabym mieć. Może spodobają się również wam? Sprawdźmy to!
Today, an entry from the light and pleasant category. In short - an overview of the store. RIHOAS, because that's the name, is an online store with women's fashion ... but what! Elegance, delicacy, femininity, girlishness. The style is definitely inspired by good movie classics and current trends. I invite you to a small wishlist, i.e. a list of things that I would like to have. Maybe you will like them too? Let's check it!

lutego 10, 2023

Stylizacje zima luty 2023 + mały lumpeks haul | Outfits winter February 2023 + a small second hand haul

 
Dzień dobry! image

( PL/ENG )

Niejednokrotnie pisałam tu, jak bardzo kocham lumpeksy. To fajne hobby, polecam. Często podkreślam zalety second handów. Dziś będą nawiązujące do tematu stylizacje i dumna jestem, że udało mi się je zrobić na zewnątrz. Przy obecnej pogodzie nie wystawiam nosa za drzwi, jak nie muszę. Tu zmobilizowałam się do kilku zimowych zdjęć (a zmarzłam!). Mały lumpeks haul oznacza, że pokażę wam moje dwie (tylko) ostatnie zdobycze, ale za to jakie! i za ile! Zapraszam 
I have written here many times how much I love second hand. It's a fun hobby I recommend it. I often emphasize
the advantages of second hand. Today there will be stylizations referring to the theme and I am proud that I
managed to do them outside. With the current weather, I don't stick my nose out the door if I don't hav to. HereI mobilized myself for a few winter photos (and I was cold!). A little second hand haul means that I will show you
my two (only) recent hauls, but what ones! and for how much! Enjoy ♥

stycznia 28, 2023

Biżuteria za 1zł? 😲 Tanie dodatki - Czy opłaca się je kupować? Jak o nie dbać? 💍 | Jewelery for 1PLN? 😲 Cheap accessories - Are they worth buying? How to care for them? 💍

 

Dzień dobry! image

( PL/ENG )

Inspiracją do napisania dzisiejszego wpisu są moje ostatnie zakupy na Shein (to nie jest reklama! To moje w pełni przeze mnie opłacone zamówienie, które przedstawię tu w celu dopełnienia opisywanego dziś tematu) oraz pewien filmik na tik toku. Nie sądziłam, że temat taniej biżuterii może być tak burzliwy. Ma ona bowiem swoich zagorzałych zwolenników i przeciwników. Ja oczywiście jestem jak najbardziej za. Dlaczego? O tym w dalszej części wpisu. Opowiem wam również o tym, jak dbam o swoje "złoto". Zapraszam.
The inspiration for today's post is my recent purchases on Shein (this is not an advertisement! This is my fully paid order, which I will present here to complete the topic described today) and a video on tiktok. I didn't think the topic of cheap jewelry could be so stormy. It has its staunch supporters and opponents. I am of course all for it. Why? More on that later in the post. I will also tell you about how I take care of my "gold". I invite you.

stycznia 10, 2023

Hello 2023! Hello january!

Photos from:
https://www.lovethispic.com
https://64.media.tumblr.com
Dzień dobry! image

( PL/ENG )

Witam wszystkich w nowym roku! Na samym początku chciałabym złożyć wam noworoczne życzenia. Z okazji nowych 365 dni, życzę, by każdy dzień był wyjątkowy. Życzę, by każda chwila była niezwykłym przeżyciem następnie cudownym wspomnieniem, życie jest krótkie, warto czerpać jak najwięcej z każdej jego sekundy. Życzę również wiele miłości, przyjaźni i dobrych ludzi obok, bo uczucia i emocje to niezwykle ważne doznania dla każdego ludzkiego serca. Życzę także, a w zasadzie przede wszystkim zdrowia i sił, by udźwignąć ciężar dnia codziennego. "Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze" - słyszał każdy z nas przy wigilijnym stole, jakie to prawdziwe. W zeszłym roku niestety nie miałam świąt, zmuszona byłam leżeć w łóżku z potworną grypą. Gorączka, ból mięśni, totalne osłabienie organizmu. Sylwester przywitałam z zapaleniem oskrzeli. Jest to główny powód, dlaczego tak późno pojawiam się na blogu, ale uwierzcie, choroba osłabiła nie tylko moje ciało, ale również zapał i optymizm. Miałam zorganizować cudowne święta, pełne pyszności, tymczasem miałam problem z prostym wstaniem z łóżka. Razem z mężem mieliśmy bawić się na imprezie sylwestrowej u Justyny, tymczasem po 22 już spałam. Teraz jest już dobrze. W nowym roku zamierzam wykorzystać każdą chwilę czego i wam życzę. Wrócił do mnie optymizm, wróciła do mnie siła, powoli zapominam o chorobie i o tym, jak trudny był ten ważny dla mnie czas. Przed nami nowe dni, nowego roku. Czas zostawić za sobą całą resztę. 
Welcome everyone in the new year! First of all, I would like to wish you a Happy New Year. On the occasion of the new 365 days, I wish every day to be special. I wish every moment to be an extraordinary experience and then a wonderful memory, life is short, it's worth getting the most out of every second of it. I also wish you a lot of love, friendship and good people nearby, because feelings and emotions are extremely important experiences for every human heart. I also wish you health and strength to bear the burden of everyday life. "Health, health and once again health, because health is the most important thing" - each of us heard at the Christmas table how true it is. Last year, unfortunately, I didn't have Christmas, I was forced to lie in bed with a terrible flu. Fever, muscle pain, total weakness of the body. I greeted New Year's Eve with bronchitis. This is the main reason why I appear on the blog so late, but believe me, the disease weakened not only my body, but also my enthusiasm and optimism. I was supposed to organize a wonderful Christmas, full of delicacies, but I had a problem with getting out of bed. My husband and I were supposed to have fun at Justyna's New Year's Eve party, but after 10 pm I was already asleep. Now it's okay. In the new year I intend to use every moment I wish you. Optimism returned to me, strength returned to me, I slowly forget about the disease and how difficult this time was for me. New days ahead of us, a new year. Time to leave the rest behind.