listopada 13, 2022

Advent Blog Calendar 2022 ⛄️

  
www.womansday.com
www.tumbex.com/assassin1513.tumblr
 Dzień dobry! image

( PL/ENG )

Z jesiennego vibe przeskakujemy na świąteczny klimat. Choć uwielbiam obecną porę roku, zwłaszcza tak ciepłą i kolorową jak teraz, to wielkimi krokami zbliżamy się ku zimie - co równie mnie cieszy. Zmiany temu towarzyszące można zaobserwować wszędzie. W telewizji - świąteczne reklamy. Nawet obejrzałam już kilka typowo świątecznych filmów, emitowanych w tv a przypominam, jeszcze nie mamy połowy listopada. Sklepowe witryny zapełniają się zimowymi ubraniami, sklepowe półki zabawkami i słodyczami, a także świątecznymi ozdobami, lampkami, choinkami. Słychać już pierwsze zimowe piosenki. Kocham święta, to wszystko wokół sprawia, że nastrajam się, czuję natchnienie i po prostu nie mogę doczekać się tego magicznego czasu! Kochani. Dzisiejszy wpis będzie pierwszym w tym roku wpisem, o tematyce świątecznej. Dlaczego tak wcześnie? O tym odpowiem w poście. Zapraszam.
We jump from the autumn vibe to the christmas atmosphere. Although I love the current season, especially as warm and colorful as it is now, we are approaching winter with great strides - which also makes me happy. The accompanying changes can be seen everywhere. Christmas commercials on TV. I've even watched a few typical Christmas movies broadcast on TV and remember, we're not in mid-November yet. Shop windows are filled with winter clothes, shop shelves with toys and sweets, as well as Christmas decorations, lights, Christmas trees. The first winter songs are already heard. I love Christmas, it's all around me that makes me feel in the mood, I feel inspired and I just can't wait for this magical time! Dear. Today's post will be the first post this year about Christmas. Why so early? I will answer this in the post. Enjoy.
  
butteryplanet.tumblr.com
christmas-allyearround.tumblr.com

Zazwyczaj o tej porze wstawiam wpis o Advent Blog Calendar. Piszę odpowiednio wcześnie, by każdy, kto tylko zechce wziąć udział, mógł się przygotować do tej świątecznej akcji. Pomysł na Advent Blog Calendar, czyli blogowy kalendarz
 adwentowy, narodził się pięć lat temu. Wpadłam na niego przypadkiem, podczas szukania w internecie świątecznych inspiracji. Po szybkim researchu stwierdziłam, że nie ma w blogosferze, czy innych social media, czegoś podobnego. Tak powstała ta świąteczna akcja dedykowana wszystkim blogerom. 
I usually post about the Advent Blog Calendar at this time. I am writing early enough so that anyone who wants to participate can prepare for this Christmas action. The idea for the Advent Blog Calendar, was born five years ago. I came across it by chance while searching the internet for Christmas inspiration. After a quick research, I found that there is no such thing in the blogosphere or other social media. This is how this Christmas campaign dedicated to all bloggers was created.

Na czym polega Advent Blog Calendar? Jest to kalendarz adventowy, który tworzymy my, blogerzy. Na moim blogu, z prawej strony w pasku bocznym, możecie zauważyć listę z 24 podpunktami. To właśnie ten kalendarz.  Biorąc udział w akcji, należy stworzyć taką właśnie listę. Od pierwszego grudnia, kolejno, dzień po dniu, w stworzonym przez was kalendarzu powinno "otwierać się jedno okno". Okno to każdy podpunkt waszej listy. Każdy podpunkt od 1 do 24 należeć będzie do innego bloga.
What is the Advent Blog Calendar? This is an advent calendar that we bloggers create. On my blog, on the right in the sidebar, you can see a list with 24 sub-items. This is the calendar. When participating in an action, you should create such a list. From the first of December, day by day, the calendar you created should "open one window". A window is each item on your list. Each point from 1 to 24 will belong to a different blog.

Tak kochani. Kalendarz został stworzony po to, by docenić blogerów. Jeżeli chcesz podziękować autorom blogów za ich serce jakie wkładają w swoją pracę i pokazać swoim czytelnikom naprawdę wartościowe i inspirujące adresy blogów, ten kalendarz jest na to idealnym sposobem.
Yes dear. The calendar was created to appreciate bloggers. If you want to thank blog authors for their heart they put into their work and show your readers really valuable and inspiring blog addresses, this calendar is the perfect way to do it.

Wasz kalendarz adwentowy zawierać będzie listę 24, waszym zdaniem, wyjątkowych blogów, które zasługują na to by je docenić. Codziennie należy wpisać do listy jeden adres bloga, który uważamy za inspirujący, niezwykły, pełen pasji. 24 dni kalendarza, 24 wyróżnione blogi.
Your advent calendar will contain a list of 24, in your opinion, exceptional blogs that deserve to be appreciated. Every day, you should enter one blog address that you find inspiring, unusual, full of passion. 24 calendar days, 24 featured blogs.

  
weheartit.com
dccomicsimagines.tumblr.com

Zasady świątecznej akcji:

image Każdy bloger może wziąć udział w zabawie. 

image Advent Blog Calendar jest moim autorskim pomysłem. Jeżeli chcesz wziąć udział w akcji, proszę opublikuj tę grafikę na swoim blogu. Będzie mi bardzo, bardzo miło, jeżeli zrobisz to przed grudniem, przez co zachęcisz innych do poznania akcji.


image Postaraj się codziennie od 1 do 24 grudnia publikować w swoim kalendarzu nowy adres bloga, którego chcesz docenić. Jeżeli Ci się nie uda, bo tak jak ja zaglądasz na bloga raz na dwa lub trzy dni, nic nie szkodzi! Można nadrobić kilka podpunktów na raz.

image Wyróżnione blogi w waszym kalendarzu, powinny być waszymi ulubionymi blogami. Powinny być przede wszystkim kreatywne, twórcze, ciekawe, inspirujące oraz pełne pasji i pozytywnej energii- bowiem opublikowanie w takim kalendarzu jest wyróżnieniem i podziękowaniem.

image Pełna lista blogów powinna być widoczna na blogu blogera biorącego udział przynajmniej przez cały grudzień.

Christmas Event Rules:

image Every blogger can take part in the fun.

image Advent Blog Calendar is my original idea. If you want to take part in the action, please post this graphic on your blog. I'll be very, very happy if you do it before December, which will encourage others to get to know the action.


image Try to publish in your calendar every day from 1 to 24 a new blog address that you want to appreciate. If you don't succeed, because like me you visit the blog once every two or three days, it's okay! You can make up for several sub-points at once.

image Featured blogs in your calendar should be your favorite blogs. Above all, they should be creative, creative, interesting, inspiring and full of passion and positive energy - because being published in such a calendar is a distinction and thanks.

image The full list of blogs should be visible on the participating blogger's blog for at least the whole of December.

  
assassin1513.tumblr.com
favim.com
 
Jeżeli macie pytania związane z akcją, piszcie w komentarzu, zawsze odpowiem. Jeżeli chcecie wziąć udział w zabawie, również piszcie. Jak pewnie widzicie, pod moim blogowym adwentowym kalendarzem znajduje się jeszcze jedna lista. To lista blogów, które biorą udział w zabawie. Zgłaszajcie chęć stworzenia kalendarza na swoim blogu. Wpiszę wasz blog na listę, tak aby każdy, kogo ciekawią blogowe kalendarze, każdy, kto lubi świąteczny klimat, każdy, kto szuka inspirujących blogów widział, że najdzie je u was.
If you have any questions related to the action, write in the comment, I will always answer. If you want to take part in the fun, also write. As you can see, there is another list under my blog advent calendar. This is a list of blogs that are taking part in the fun. Submit your desire to create a calendar on your blog. I will put your blog on the list so that anyone who is interested in blog calendars, anyone who likes the Christmas atmosphere, anyone who is looking for inspiring blogs will know that they will find them here.

Dołącz do nas, stwórz swój kalendarz i codziennie daj radość komuś wyjątkowemu.
Join us, create your calendar and give joy to someone special every day.

  
signs-of-christmas.tumblr.com
www.tumbex.com/assassin1513.tumblr

Jak dodać taką listę do bloga?
 - otwieramy stronę blogger.com
- w menu z lewej strony wybieramy "układ"
- w wybranym miejscu klikamy "dodaj gadżet"
- wybieramy "HTML/Javascript"
- w tytule wpisujemy "Advent Blog Calendar" a w treści wklejamy kod html (gotowy kod poniżej)
- zapisujemy
- by dodać adres bloga do listy, ponownie wchodzimy w "układ" wybieramy edytuj przy stworzonym przez nas gadżecie "Advent Blog Calendar" i w kodzie html wpisujemy adres bloga po 1, po 2 i kolejno do 24 - zapisujemy
How to add such a list to a blog?
  - we open the blogger.com website
- in the menu on the left, select "layout"
- in the selected place, click "add a gadget"
- choose "HTML / Javascript"
- in the title, enter "Advent Blog Calendar" and paste the html code in the content (ready code below)
- we save
- to add the blog address to the list, enter the "layout" again, select edit with the "Advent Blog Calendar" gadget we created and in the html code, enter the blog address 1, 2 and then 24 - we save

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gotowy kod html: 

 <a href="https://ayuna-chan.blogspot.com/p/blog-page_5.html" target="_blank"><img style="border:0px" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAE1X6-PLDIY-CiGXm0aIr0N1p5A5TGSLw8JvKEG8lqYEktGG7e6S21okHgVG7-ygwZl256BjGHjBmKEewUzosTDHOl-tIRRIbDsicGwOWBKYF9q_4mLLRh5MIhK4bOonC5h5REWpb2cgZMHjaHKiPLE8DNCb6em14Ta2Aqx3w6NTV2aVsMleoFPbKEw/s1600/christmas.jpg" width="205" height="" alt="i" /></a>

<ul>
<li></li>
<li>1</li>
<li>2</li>
<li>3</li>
<li>4</li>
<li>5</li>
<li>6</li>
<li>7</li>
<li>8</li>
<li>9</li>
<li>10</li>
<li>11</li>
<li>12</li>
<li>13</li>
<li>14</li>
<li>15</li>
<li>16</li>
<li>17</li>
<li>18</li>
<li>19</li>
<li>20</li>
<li>21</li>
<li>22</li>
<li>23</li>
<li>24</li>
<li></li>
</ul>

<a href="https://ayuna-chan.blogspot.com/p/blog-page_5.html" target="_blank"><img style="border:0px" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlcC6BgksuJKCViAh6tawdDCpgmJCAHQHNyyPMtJfAkT1CSchyphenhyphenEwY5FP9wacJKnedwm_Z1Aa_rez2ilxt2Qo6JQGrID9tRIbSsxeqGwGSh9hqOtZiTwsjNQPd5o9Ctj66euUrvM0nr7fqZ/s320/wilk.jpg" width="205" height="" alt="i" /></a>


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ready to paste code:

 <a href="https://ayuna-chan.blogspot.com/p/blog-page_5.html" target="_blank"><img style="border:0px" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAE1X6-PLDIY-CiGXm0aIr0N1p5A5TGSLw8JvKEG8lqYEktGG7e6S21okHgVG7-ygwZl256BjGHjBmKEewUzosTDHOl-tIRRIbDsicGwOWBKYF9q_4mLLRh5MIhK4bOonC5h5REWpb2cgZMHjaHKiPLE8DNCb6em14Ta2Aqx3w6NTV2aVsMleoFPbKEw/s1600/christmas.jpg" width="205" height="" alt="i" /></a>

<ul>
<li></li>
<li>1</li>
<li>2</li>
<li>3</li>
<li>4</li>
<li>5</li>
<li>6</li>
<li>7</li>
<li>8</li>
<li>9</li>
<li>10</li>
<li>11</li>
<li>12</li>
<li>13</li>
<li>14</li>
<li>15</li>
<li>16</li>
<li>17</li>
<li>18</li>
<li>19</li>
<li>20</li>
<li>21</li>
<li>22</li>
<li>23</li>
<li>24</li>
<li></li>
</ul>

<a href="https://ayuna-chan.blogspot.com/p/blog-page_5.html" target="_blank"><img style="border:0px" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlcC6BgksuJKCViAh6tawdDCpgmJCAHQHNyyPMtJfAkT1CSchyphenhyphenEwY5FP9wacJKnedwm_Z1Aa_rez2ilxt2Qo6JQGrID9tRIbSsxeqGwGSh9hqOtZiTwsjNQPd5o9Ctj66euUrvM0nr7fqZ/s320/wilk.jpg" width="205" height="" alt="i" /></a>


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  
www.tumbex.com/assassin1513.tumblr
signs-of-christmas.tumblr.com


 Na dziś to wszystko. https://66.media.tumblr.com/380fa63d10da2994843babbf4523dc7b/tumblr_inline_pcahabYcYY1ry72eo_75sq.gif
Czy znacie świąteczną akcję Advent Blog Calendar? Czy braliście w niej udział? Jeżeli tak, jakie macie odczucia? Podobało wam się? Jeżeli nie, czy chcielibyście wziąć udział? Jak podoba wam się ten pomysł? 
Piszcie w komentarzu! 
image That's it for today.
Do you know the Advent Blog Calendar Christmas campaign? Have you participated in it? If so, what are your feelings? Did you like it? If not, would you like to participate? How do you like this idea?
Write in the comment!

Dziękuję Ci, że tu jesteś!
Thank You that you are here!
( PL )

Zapraszam Cię na zaplecze wpisu 

Komentatorzy https://78.media.tumblr.com/8b7fbfc0d102abed88c13d27a7111a49/tumblr_inline_nf3vycb1vA1siyl8l.gif

Co wpis wyłaniam z komentarzy dwa blogi. Skomentuj jako pierwszy lub zostaw najciekawszy komentarz - pod najnowszym wpisem a twój blog znajdzie się w polecajce. 

Pierwszy komentarz: 
xn--norwegiairesztawiata-30d.pl image

Najciekawszy komentarz:
sagaoludziachlodu-rysunki.blogspot.com/klaudkowy-kacik.blogspot.com image

Infoblog  :

 Komentarz u mnie = komentarz u Ciebie 
● Podoba Ci się moja praca? Pomóż mi się rozwinąć oraz dotrzeć do szerszego grona odbiorców! Skomentuj, udostępnij, poleć ♡ 

 contakt: neko_chan@vip.onet.pl
 instagram: klaudiazuberska

225 komentarzy:

 1. Bardzo ciekawa akcja, chciałabym wziąć w niej udział, ale nie obserwuję aż tak wiele blogów :(
  Każdy, kto poświęca czas na redagowanie i publikowanie postów jest super :)
  Niemniej wielkie brawa za pomysł, przygotowanie i inicjatywę. Poczułam już magię świąt!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Też myślę, że każdy jest super ^^ Dlatego pomyślałam, że fajnie stworzyć coś co to podkreśli i podziękuje za pracę :) Ten kalendarz to może niewiele, ale na pewno potrafi sprawić uśmiech ^^

   Usuń
  2. Podepnę się tutaj, bo mam identycznie - nawet gdybym chciała wziąć udział, to raczej nie znalazłabym wystarczającej liczby blogów. Nie wiem nawet, czy udałoby mi się zapełnić połowę kalendarza. Moi ulubieni znajomi blogowi w większości już dawno porzucili lub mocno zaniedbali swoje strony, przez co mocno zawęziło mi się grono odwiedzanych przeze mnie autorów. A ponieważ jestem dość wybredna, to niełatwo znaleźć mi nowe i interesujące blogi.

   Usuń
  3. Rozumiem jak najbardziej :) Wiele z moich ulubionych blogów również jest już nieczynnych, mimo to wciąż staram się poznawać nowe blogi :) Jeżeli nie bierzesz udziału w akcji, zapraszam cię na blogi, które znajdą się w kalendarzach, może będą to nowe osoby, które warto poznać :) Dziękuję za komentarz!

   Usuń
 2. Dobry wieczór!

  Advent Blog Calendar zagościł na wielu blogach, w tym również na moim od pierwszej edycji! To była naprawdę wspaniała inicjatywa i cieszę się, że dalej ją realizujesz. I dobrze, że informujesz o tym wcześniej. Dzięki temu na pewno wielu blogerów dołączy do akcji i na pewno znajdą się też nowe osoby ;) Życzę Ci tego!

  Nie mogę się już doczekać świątecznych światełek w galeriach i na ulicach. Choć przez ceny prądu ma być ponoć w tym roku tego o wiele mniej i znacznie krócej... Ale niestety nie ma co się dziwić :(

  Pozdrawiam cieplutko.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję Kochana, ja też cieszę się z tej akcji. Jest malutka, skromna ale zawsze kilka osób bierze udział :) Pozdrawiam cieplutko!

   Usuń
  2. To był naprawdę wspaniały pomysł i cieszę się, że co roku jest co raz więcej blogerów biorących w niej udział :)

   Usuń
  3. Ja też się cieszę, robi się to moją małą coroczną tradycją ^^

   Usuń
 3. Na pewno będą śledziła twój kalendarz kochana.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję i zapraszam też na kalendarze innych blogerów :)

   Usuń
 4. Uwielbiam odwiedzać blogi z Waszych kalendarzy! Cudowny pomysł i wspaniała już tradycja blogowa. ;) Może i ja w tym roku dam radę go zrealizować. :D

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję :) Jakby co to daj znać - dopiszę Cię do listy ^^

   Usuń
 5. Pierwszy raz widzę taki pomysł, ale ja świeżynka blogowa jestem, to pewnie dlatego. Bardzo fajny pomysł :)

  OdpowiedzUsuń
 6. Pamietam ta akcje z zeszlego roku, wtedy nie wzielam w niej udzialu ,bo chyba za pozno sie dowiedzialam, nie jestem pewna.... Mam nadzieje, ze w tym roku uda mi sie wziac udzial :)

  OdpowiedzUsuń
 7. Choć nie biorę udziału w takich inicjatywach, to uważam osobiście, że taki pomysł jest fantastyczny 😊👍

  Pozdrawiam Cię cieplutko i życzę Tobie miłego oraz wspaniałego dnia 🤗
  Patryk

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję bardzo i również pozdrawiam oraz życzę wszystkiego dobrego! :)

   Usuń
 8. Klaudio, wstawiłam u siebie. Jeśli dobrze zrozumiałam intencje kalendarza, to powinno być ok, ale byłabym wdzięczna, gdybyś rzuciła okiem i ewentualnie potwierdziła :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Widziałam, jest przepięknie! :) Bardzo dziękuję za wzięcie udziału, mam nadzieję, że będziesz się dobrze bawić przy otwieraniu okienek kalendarza ^^

   Usuń
 9. Hejka, pewnie ze biorę udział...To świetny pomysł, świetna akcja dla nas blogerów... Kiedyś robiliśmy sobie fajne wyzwania, pytania, by lepiej się też poznac... Gdzieś niestety łańcuszek się ukruszyl, bo nie spelnilo się zasad. Czasami tak bywa... Pozdrawiam i w kontakcie.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pamiętam różne łańcuszki, tagi itd. to było bardzo fajne ^^ Lubię akcje, które mają na celu promowanie, pomoc w rozwoju bloga, polecanie. Dziękuję za wzięcie udziału i życzę miłej, grudniowej zabawy :) Jesteśmy w kontakcie :)

   Usuń
 10. This is such a remarkable time of year. I just love Christmas! Such a cute idea!
  the creation of beauty is art.

  OdpowiedzUsuń
 11. Ciekawa akcja Klaudio, nie biorę wprawdzie udziału. Mam problem z blogrollem - nie wyświetla mi nowszych postów, pozdrowienia :-) .

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję. Mimo wszystko zachęcam do przeglądania naszych blogowych kalendarzy ^^

   Usuń
 12. Świetna akcja! Dobrej zabawy. :)

  OdpowiedzUsuń
 13. Pamiętam z tych czasów kiedy jeszcze byłam katoliczką, że czas świąt stanowił niezwykłą odskocznię od dnia codziennego i też wyczekiwałam na świętowanie, przygotowywałam się i celebrowałam te dni.
  Rodzinne filmy robiły zawsze klimat, miałam swój ulubiony tytuł na ten czas. Jednak była rzecz, która niezmiennie mnie wkurza aż do teraz – sklepy w tym okresie.
  Dziś nie zawracam sobie świętami głowy, ale szanuję. :) Bardzo lubię zimową atmosferę, tyle "przytulnych" wpisów się teraz pojawia. Kiedy na co dzień nie bywa aż tak przyjemnie, popatrzeć na odmienione blogi w grudniu to miła odmiana.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Czas świąt jest dla mnie najtrudniejszym i najbardziej pracowitym okresem w całym roku. Sklepy w święta, pracuję w handlu :D Mimo choinek w listopadzie, naprawdę lubię święta i ich ciepłą, pogodną magię. Niekoniecznie marudnych i złośliwych klientów, którymi rządzi świąteczna gorączka. Te lampki, bombki i inne błyszczące ozdoby sprawiają, że czuję ciepło i ten stan jest nagrodą za cały miesiąc ciężkiej pracy ^^

   Usuń
  2. Także pracuję w handlu, na szczęście wypisałam się całkowicie ze spożywki, więc nie jest aż tak jak pamiętam, że mało wolnego, dodawane godziny, dużo pracy na raz, tłok, gwar i spięcie wśród klientów. Nigdy tego nie lubiłam, miałam wrażenie, że ludzie wpadają w jakiś szał i nie potrafią się w tym okresie zachować.
   Nie akceptuję tej magii, to co pokazują nam od listopada, to zwykła komercja. Nawet wtedy kiedy świętowałam i naprawdę lubiłam te święta, czułam, że marketing właśnie odziera ten czas z rzeczonej magii.
   Akurat błyskotki czy lampki mam cały czas w domu, ściślej mówiąc, ozdobiłam sobie pokój lampkami w neutralnym kolorze, lubię mieć dużo światełek, nie lubię włączać żyrandola. Mam to ciepełko powiązane z klimatem subtelnego oświetlenia jak i świeczek od czasu do czasu, bez świętowania BN. W tym czasie jak co roku jedziemy na wędrówkę w jakieś dzikie knieje i jak zwykle unikamy objadania się i udawania, że jesteśmy katolikami dwa razy w roku. ;)

   Usuń
  3. No tak, ja głównie obracam się w spożywce, ale to hipermarket, więc jest wszystko. Stoję na punkcie obsługi klienta, więc na pierwszej linii frontu a najgorsze jest to, że nie mogę walczyć z wrogiem :D Oczywiście żartuję, bardzo lubię swoją pracę mimo jej wad. Pracuję tam już kilka ładnych lat, więc zakorzeniłam się, czuję, że jestem w tym dobra, pasuje mi ta robota :D Ludzie są różni, ale baaardzo dużo klientów jest miłych a nawet dowcipnych, co redukuje świąteczny stres.
   Ja bardzo lubię całą tą otoczkę świąt. Taką typową magię kina, nierealną wręcz i mocno przesłodzoną. Uwielbiam słodkie i ładne rzeczy, uwielbiam wszystko co kojarzy się z dobrem i radością, uwielbiam słodycze, kocham brokat i błyskotki, uwielbiam świąteczne filmy, piosenki i kocham kostium śnieżynki. Podczas obecnego szału świątecznego czuję się jak ryba w wodzie, z przyjemnością obracam się wśród bombek, pozytywek i torebek prezentowych ( to moje małe hobby, zbieram je :D) ach! Jak sobie pomyślę, że to wszystko dopiero się rozkręca to aż mnie szczęście rozpiera :)
   Same święta również są miłe, z różnych powodów, jednak głównie fascynuje mnie to, co dzieje się dookoła nich. Te kolory, te zapachy, te dźwięki i towarzyszące temu uczucia. Tak, to wyjątkowy czas dla wielu osób ale ja to chyba mam już na tym punkcie bzika.

   Usuń
  4. Też kiedyś kilka pracowałam w POK, znam ten klimat. Chyba trzeba mieć specjalne namaszczenie, by tam pracować. ;D
   Inaczej zupełnie wyglądało to z pozycji kasjera, to była gehenna. Później jako z-zca kierownika sklepu, było lepiej.
   W gruncie rzeczy dobrze, że masz w tym okresie radość, a nawet i pasję. Ja po prostu przestałam widzieć sens w tym bądź co bądź religijnym wydarzeniu.
   Zima jest szczególnym czasem, otaczam się ciepłem, nie tylko swetrowym :D ale tym w środku. Czajniczek na podgrzewaczu chodzi non stop :D korzenne zapachy kaw i herbat, lampki, które wreszcie mogę zapalać, bo noc jest dłuższa i można fajne rzeczy powyciągać z szafy. Futerka i ten klasyczny wzór w renifera.
   Tak, to u mnie wspaniały czas i bardzo go lubię, ale nie jest świąteczny. ;) Taki mam swój punkt widzenia. :)

   Usuń
  5. Pok... mam wrażenie jakbyśmy mówiły o tym samym sklepie :D Kasjer faktycznie nie ma łatwo na kasie. O właśnie, wzór renifera... już niedługo wyciągam moją reniferową bluzę z szafy :D
   Dobrze, że są te święta. Tak jak mówisz, znajduję w nich radość. Teraz siedzę opatulona w co się tylko da z chusteczką higieniczną w dłoni, nienawidzę zimna, nienawidzę zimy, czuję się potwornie a ta pora roku jeszcze dobrze się nie zaczęła. Te święta i myśl o nich rozgrzewają mnie i pomagają przetrwać ten trudny dla mnie czas :D
   Ach, jak piszesz o tym czajniczku, o zapachach korzennych, o kawie, herbacie... wszystko to zaczęłam czuć ^^ Cudowne! Najpiękniejsze zimowe zapachy :)

   Usuń
 14. jaka świetna akcja:D super pomysł!

  OdpowiedzUsuń
 15. Super i kreatywne . Powodzenia ja na taka zabawę nie mam czasu . Ale chętnie zobaczę innych - Venus ( coś mi się nje chciał dodać komentarz )

  OdpowiedzUsuń
 16. Wspaniały pomysł! Bloguję już 10 lat, od kilku lat słabiej. Pewnie dlatego dopiero po tych 5 latach dowiaduje się o tak wspaniałej akcji! Jejku jak ja uwielbiam takie nasze "wewnętrzne" eventy. Biorę udział już dzisiaj. Postaram się w ciągu dnia dodać już listę i zdjęcie promocyjne :)
  Pozdrawiam,
  Miśka
  miska-grabowska.pl

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. DODAŁAM! Super akcja! Na Twoim blogu widzę, że masz już kilka dodanych do listy. Czy też już mam zacząć? Czy czekać z listą na 1 grudnia? :) Czy mogę opublikować na swoim blogu Twój post (lub jego skrócona wersję z odnośnikami)? W pełni podlinkowany etc? Tak, aby rozszerzyć zasięg? Daj znać :))

   Usuń
  2. Jeej, dziękuję ^^ Jest mi bardzo, bardzo miło! Sama kocham nasze blogowe akcje i zawsze jestem na nie chętna :) Widzę kalendarzyk dodany, bardzo dziękuję za udział w zabawie! - na moim blogu jest lista blogów, których autorzy potwierdzili chęć udziału w akcji. To tak aby każdy kto chce śledzić blogowe kalendarze wiedział, na których blogach je znajdzie :) Właściwy kalendarz adwentowy zaczynam również od pierwszego grudnia. W nim pojawią się blogi, które uważam za inspirujące i pełne pasji :) Będzie mi bardzo miło, jeżeli w twoim wpisie pojawi się wzmianka o Advent Blog Calendar ^^ Tak więc jeżeli tylko masz ochotę- publikuj :) Im większy zasięg tym lepiej, im nas więcej, tym milej ^^ Dziękuję raz jeszcze i życzę miłej zabawy :)

   Usuń
  3. Wspaniale! Zatem na dniach podam dalej informację o Advent Blog Calendar ❤️

   Usuń
  4. Dziękuję, dziękuję, dziękuję! To wiele dla mnie znaczy ^^

   Usuń
 17. Fajny pomysł :) będę śledziła Twój kalendarz :) pozdrawiam serdecznie :)

  OdpowiedzUsuń
 18. Świetna akcja. Będę śledziła Twój kalendarz.
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 19. Bardzo interesujący pomysł.
  Pozdrawiam :)

  OdpowiedzUsuń
 20. Świetny pomysł z takim kalendarzem. Niestety nie wezmę udziału, bo ostatnio mam mniej czasu i nie byłabym regularna. Chętnie jednak zobaczę wpisy innych. ;)

  OdpowiedzUsuń
 21. Hola! una iniciativa muy buena, parece muy divertido. Besos

  OdpowiedzUsuń
 22. Hello. The weather would be cold in Poland. Take care not to catch cold and fully enjoy this good season.

  OdpowiedzUsuń
 23. Bardzo fajna akcja, w tamtym roku wzięłam udział i w tym też biorę 😊

  OdpowiedzUsuń
 24. Dzień dobry Klaudio! Wpadam z rewizytą. Również mam ochotę wziąć udział w Twoim świetnym pomyśle. Jest to okazja do poszerzenia znajomości i wielka przyjemność w promowaniu ulubionych blogów. Jesteś pomysłową dziewczyną, tak trzymaj. Fajnych blogowych akcji, nigdy za wiele. Pozwól, że i ja zasilę grono obserwatorów.
  Pozdrawiam serdecznie...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję bardzo za ciepły komentarz i pozdrawiam serdecznie! :)

   Usuń
 25. Pomysłowa akcja. Życzę miłej zabawy.

  OdpowiedzUsuń
 26. No niestety już przed pierwszym listopada częśc sklepów cłakiem nieźle była już zaopatrzona w asortyment świąteczny

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Niestety lub stety, ja bardzo lubię ten klimat i ten świąteczny marketing, choć zdaję sobie sprawę że pewnie jestem w mniejszości ^^

   Usuń
 27. Bardzo się cieszę na kolejną edycję tej pięknej akcji ❤️ 3 lata z rzędu brałam udział, mam nadzieję, że i w tym roku wezmę :)

  Pozdrawiam serdecznie

  OdpowiedzUsuń
 28. Bardzo fajny pomysł na zabawę. Jednak ciężko miałabym wybrać taką listę blogów, a nikomu nie chciałabym zrobić przykrości :).

  OdpowiedzUsuń
 29. Fajna akcja. Co do wpisów świątecznych w listopadzie, sądzę, że już można powoli zaczynać takie wrzucać, szczególnie już od połowy miesiąca.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Też tak myślę :) Zawsze lepiej wcześniej niż w samym grudniu ;)

   Usuń
 30. Zacny pomysł. Kiedyś były jakieś łańcuszki blogowe, nie pamiętam jak to się odbywało, chyba coś podobnego, polecanie blogów jakieś.

  Na razie próbuję sprzedać co nieco. Potem może faktycznie wydam za darmo.

  Samo się jakoś udało z książkami. :) Nie planowałem ile przeczytam w tym roku książek.

  Pozdrawiam!
  https://mozaikarzeczywistosci.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Takie tagi były, i jeden bloger nominował trzech innych, oni dodawali tag i również kogoś nominowali i tak to sobie hulało po necie ^^ Dziękuję za komentarz i pozdrawiam!

   Usuń
 31. W Advent Blog Calendar, nie biorę udziału, ale uwielbiam tą akcję :)
  Wiem też że gdy ona rusza, Święta zbliżają się wielkimi krokami, bo w sklepach pojawiły się one pod koniec października, a teraz już i w TV i w radio- no po prostu wszędzie :)
  O ile adwentowe kalendarze rozumiem i nawet lubię, tak marketingu świątecznego, już niekoniecznie...
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pracuję w handlu więc wiem, że im wcześniej pojawią się świąteczne produkty, tym więcej czasu klienci mają na ich zakup, przez co zwiększa się utarg. Oczywiście, chodzi o pieniądze ^^ Cóż, tak to wygląda i raczej się nie zmieni, bo to zysk dla sklepów. Dziękuję za twój komentarz i pozdrawiam! :)

   Usuń
 32. Nie brałam udziału we wcześniejszych edycjach i nie wezmę i w tej, bo mało mam czasu na blogowanie w chwili obecnej, ale pomysł jak najbardziej pozytywny. Pozdrawiam. ;)

  OdpowiedzUsuń
 33. I love Christmas Time so much, Klaudia! It`s the most wonderful time of the year!
  Sending you many hugs and kisses 🌺🌺🌺🌺

  OdpowiedzUsuń
 34. Super pomysł z tym kalendarzem. Rok temu miałam wziąć udział, ale wyleciało mi z głowy :P

  OdpowiedzUsuń
 35. Swietna sprawa z tym blogowym kalendarzem :) sam bym chciała trafić do takiego kalendarza, a może ktoś mi zrobi niespodziankę i wybierze jeden dzień dla mnie :) brawo za kreatywność :)

  OdpowiedzUsuń
 36. Uwielbiam ten czas i klimat ;) Co roku na mikołajki ubieramy też choinkę. Jeszcze troszkę ;)

  OdpowiedzUsuń
 37. Piękny pomysł, brawo dla Ciebie. :) Ja też kocham święta, a dziś spadł u nas pierwszy śnieg i już byłam nas spacerze, dotknęłam śniegu, cieszyłam się tym widokiem. Marze, by na święta było biało. Pozdrawiam Cię śnieżnie, życzę, co najlepsze. :)))

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. U mnie też spadł już pierwszy śnieg, dziś za oknem widzę tylko trochę, gdzieniegdzie, ale za to mróz jest :D

   Usuń
 38. Świetny pomysł na poznanie nowe, cudowne blogi :D

  OdpowiedzUsuń
 39. Interesting. Looking forward to Christmas.

  OdpowiedzUsuń
 40. Piękna inicjatywa! Aż się cieplej robi na sercu, na pewno będę ją śledzić :)

  OdpowiedzUsuń
 41. Lindas imagenes, y buena iniciativa te mando un beso.

  OdpowiedzUsuń
 42. ja kalendarz adwentowy sama robię dla swoich córek, ale o takim blogowym pierwszy raz słyszę. Bardzo ciekawa incjatywa:) ja niestety jestem bardzo nietechniczna więc mam zawsze problem z takimi pomysłami, ale chętnie będę poodglądać Twój blog:)

  OdpowiedzUsuń
 43. Beautiful blog dear friend, a great idea about the calendar.
  Greetings from Argentina.

  OdpowiedzUsuń
 44. Ciao !! Anch'io amo il Natale e lo aspetto con ansia. Ciaooo

  OdpowiedzUsuń
 45. Pierwszy raz widzę taką akcję ;) świetny pomysł ;))

  OdpowiedzUsuń
 46. Świetna jest ta akcja, muszę się zastanowić czy będę miała możliwość wziąć udział:)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jakby co, daj znać :) Wpiszemy twojego bloga na listę ^^

   Usuń
 47. Nie ukrywam że jestem tu niejako w rewanżu ze komentarz pozostawiony u mnie. Sama akcja jest bardzo fajna ale nie będę publikować posta z promocję jednego z 24 blogów ( choć chyba bym tyle znalazła) Poczytałam poprzednie komentarze i znalazłam może z kilka osób które i u mnie bywają. Brałam tez udział w zabawie w tworzenie kalendarza adwentowego, ale to było typowe rękodzieło a nie promocja blogów . No cóż chyba jednak zabawę u Ciebie sobie odpuszczę jeszcze w tym roku a w przyszłym pomyślę , ale nic nie obiecuje !!
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Rozumiem, ale zapraszam w grudniu do zobaczenia jak wyglądają kalendarze na blogach :) Pozdrawiam serdecznie i wszystkiego dobrego! :)

   Usuń
 48. Możesz dopisać mnie do listy, chętnie wezmę udział 😊

  OdpowiedzUsuń
 49. How interesting, I loved it! I've never seen this before, my routine is pretty hectic but I would really like to participate yes, I'll just re-read it because I'm still trying to understand it better...And I confess that I love this time of year too, I like to watch Christmas movies! I loved it here, congratulations for the blog! I'll read it again to understand better so I can participate and thank you so much for visiting my blog, I'll follow you here more often ♥

  Cissy Blogue!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you :) If you need help - write :) I will be happy to visit your blog :)

   Usuń
 50. A great way to get into the holidays.

  OdpowiedzUsuń
 51. I love the Christmas atmosphere and the decorations!
  I found the Advent Blog Calendar Christmas very interesting.
  Curious for the next Christmas posts here on the blog :)

  https://www.heyimwiththeband.com.br/

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. We'll see if they will, I'm definitely planning to add one :D

   Usuń
 52. Gdybym była aktywna jak kiedyś to pewnie brałabym udział! Pozdrawiam, Mada

  OdpowiedzUsuń
 53. I am loving these festive vibes!

  New post is live here, hope to see you there!

  -Ashley

  OdpowiedzUsuń
 54. Boa noite. Obrigado pela visita e carinho. Aproveito para desejar uma excelente quarta-feira.

  OdpowiedzUsuń
 55. Thanks for your comment on my post. Christmas is coming soon. Keep warm and enjoy this season.

  OdpowiedzUsuń
 56. That's a wonderful idea!
  xoxo
  Lovely
  www.mynameislovely.com

  OdpowiedzUsuń
 57. A very awesome blog post. We are really grateful for your blog post. shopping

  OdpowiedzUsuń
 58. Nie brałam udziału. W tym roku też nie wezmę :/ Niestety mam zbyt napięty grafik na 24 posty w grudniu. Ale postaram się zrobić niedzielne posty adwentowe :D
  Pozdrawiam! Miłego dnia :)
  Zapraszam również do mnie w wolnej chwili ;) (nie mam profilu bloggera, dlatego zostawiam link)
  Wildfiret

  OdpowiedzUsuń
 59. Bardzo ciekawy pomysł Klaudio... Pozdrawiam...

  OdpowiedzUsuń
 60. This is such a good idea. I don't know if I'll be able to pull it off but I'll think about that -- it sounds fun! Meanwhile, thanks for stopping by Marmelade Gypsy. I am now a new follower of your lovely blog!

  OdpowiedzUsuń
 61. Ciao Claudia, grazie per essere passata da me.

  OdpowiedzUsuń
 62. Bardzo ciekawy pomysł, jednak zbyt mało blogów obserwuję bym mogła wziąć udział. Ale na pewno będę tu często zaglądać, by odwiedzić polecane przez Ciebie blogi.

  OdpowiedzUsuń
 63. ღ¸.✻´`✻.¸¸ღ Gros bisous and happy thanksgiving day! ღ¸.✻´`✻.¸¸ღ

  OdpowiedzUsuń
 64. Bardzo fajna akcja :) Ja miałabym problemy z regularnością, bo bywają dni kiedy w ogóle się nie loguję na swojego bloga :) Ale doceniam wszystkich blogerów i z przyjemnością odwiedzam i czytam ich twórczość :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ja też mam problem z regularnością, ale ten kalendarz ma być zabawą a nie przymusem :) Dziękuję za komentarz! :)

   Usuń
 65. U mnie może by się znalazło tyle blogów do polecenia, ale na pewno nie pamiętałabym o systematycznym wstawianiu kolejnych "okienek". Systematyczność i ja to dwa różne światy :)

  Kiedyś nie lubiłam świąt, bo kojarzyły mi się głównie z fałszywymi ludźmi, którzy wtedy odwiedzali moją rodzinę. Dziś myślę sobie, że kiedyś chciałabym przystroić choinkę, a być może spotkać się wtedy z kimś bliskim. Może jakaś domówka w gronie przyjaciół? Takie wieczerze, podobnie jak chodzenie po kolędzie, choinka etc. to bardzo stare zwyczaje przejęte przez chrześcijaństwo, więc jeśli ktoś chciałby po nie sięgnąć, katolicy wytykający mu hipokryzję mogą się cmoknąć w pompkę ;) To jest nasze, znikąd do nas nie przyszło :)

  Pozdrawiam serdecznie! :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Hmm ja też mam problem z systematycznością, zdecydowanie :)
   Ja zawsze lubiłam święta, ale odkąd robię je "na swoim" są magiczne :) Zazwyczaj spędzałam wigilię trochę u moich rodziców, trochę u rodziców męża. Chciałabym, aby było mniej oficjalnie za to bardziej spokojnie i nastrojowo. Domówka w święta też mi się marzy :) Albo taki wyjazd jak w "Last Christmas" :)
   Pozdrawiam!

   Usuń
 66. Będę zaglądała do kalendarzy. Fajna akcja :)

  OdpowiedzUsuń
 67. Ja chcę już Święta! I żeby padał śnieg! Ta atmosfera jest wtedy iście bajkowa :) Te wszystkie bombki, lampeczki i inne cudeńka sprawiają, że chce się znów być dzieckiem :)
  Pomysł z kalendarzem uważam za świetny, ale raczej nie wezmę udziału. Nie kumata w tym technicznie jestem i nie znam aż tyle ciekawych blogów, które mogłyby zainteresować Twoich czytelników, a większość blogerów, których znam już u Ciebie jest.
  Pozdrawiam Cię Klaudio kolorowo w ten przedświąteczny czas :) Buziaczki.

  OdpowiedzUsuń
 68. Nice blog, thanks for bringing me here.
  A hug from Spain.

  OdpowiedzUsuń
 69. Fajna inicjatywa. Ja od stycznia zamieszczam codziennie na fb swój obraz i dobrany do niego wiersz, więc to też wymaga sporo czasu.

  OdpowiedzUsuń
 70. nie mogę się doczekać świąt, uwielbiam ten czas w roku!

  OdpowiedzUsuń
 71. Bardzo ciekawas akcja, dzieki której mozna nie tylko docenic prace innych ale i poznac nowe, ciekawe blogi. Moze za kilka dni bede miala okazje dokladnie sie w to wglebic :) Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
 72. This post is so cool!
  I love the Christmas spirit and everything that comes with it.
  Thank you so much for your comment on the blog ♥

  https://www.heyimwiththeband.com.br/

  OdpowiedzUsuń
 73. Uma excelente tarde de terça-feira com muita paz e saúde minha querida amiga.

  OdpowiedzUsuń
 74. Tym razem chyba odpuszczę, ale miło będzie znów poodwiedzać różne blogi i odkryć nowe :)

  OdpowiedzUsuń
 75. Rok temu miałam to moze w tym też dołączę:

  OdpowiedzUsuń
 76. Dear Klaudia,
  have a nice week ahead! ♥♥

  OdpowiedzUsuń